Årsredovisning 2020

Årsredovisningen finns nu tillgänglig på Mitt HSB, se ”Om föreningen” > ”Årsredovisningar”