Styrelsen informerar 7/2-24

Efter önskemål så kommer styrelsen efter varje styrelsemöte publicera de uppgifter/åtgärder som är beslutade kring som är av intresse för de boende i föreningen. Denna information finns endast tillgängligt på hemsidan och kommer inte att anslås i trapphusen.

  • Taket på samlingslokalen är bytt på grund av ålder samt begynnande vattenskada. Arbetet är slutfört i början på Februari -24.
  • Styrelsen har beslutat att köpa in en hjärtstartare till föreningen. Denna kommer placeras i samlingslokalen, mer info om detta senare.
  • De tre skadade/sjuka tallarna på norra sidan om föreningslokalen kommer att tas ned under våren. Detta för att undvika spridning av sjukdom till övriga tallar samt undvika skador.
  • Styrelsen har under längre tid arbetat för att få till digitala bokningsmöjligheter för våra gemensamma resurser (gästrum, samlingslokal, gym, bastu och tvättstuga). Vi kommer nu kunna successivt börja övergå till digital bokning via Riksbyggens app Min bostad. Först kommer gästrummet och samlingslokalen börja använda detta för att testa systemet och sedan kommer resterande resurser att läggas till. Mer info kommer om detta via anslag och hemsidan.
  • Skyddsrummen kommer under våren gås igenom av sakkunnig för att säkerställa att vi är förberedda för att ställa i ordning dem vid behov.
  • Snöhögen vid vändplanen ska börjas att fraktas bort. Då vi betalar ett timpris för detta har vi valt att börja med att ta bort cirka halva högen först för att säkerställa att vi har plats för kommande snöfall under vintern.

//Styrelsen