Kvarterslokal

Kvarterslokalen finns i kvartershuset. Den är utrustad med bord och stolar, samt ett kök med servis, termos och kaffekokare. I anslutning till lokalen finns kapprum och toalett. Lokalen kan disponeras av medlemmarna för privata fester, barnkalas och liknande. Preliminär bokning av kvarterslokalen görs på listan utanför vicevärdens kontor. Nyckeln hämtas hos vicevärden på onsdagar kl 16.00-18.00, jämna veckor. Hyran är 100 kr samt en depositionsavgift på 200 kr, som återfås efter besiktningen vid återlämnandet av nyckeln.