Bostadsrättstillägg

Bostadsrättstillägg är det tillägg som du ska ha förutom din hemförsäkring om du äger en bostadsrätt. Bostadsrättstillägget är en tilläggsförsäkring och den gäller till exempel för egendom som tillhör bostadsrättsföreningen men som du är underhållsskyldig för, bland annat ytskikt och fast inredning. Tillägget ger dig även ett bättre skydd vid vattenskada eller brand.

Kontakta ditt försäkringsbolag om du vill veta mer och för att teckna detta tillägg till din hemförsäkring.