Brandsäkerhet – håll trapphusen fria

Styrelsen vill påminna om att trapphusen ska hållas fria för att underlätta utrymning vid brand. Förvaring av lösa föremål ska ske i delade eller egna förråd/lägenhet.

Läs mer om brandsäkerhet i trapphus på MSB:s hemsida.

Vid frågor kontakta vicevärd Per Hedman 0703892320

Hjärtstartare i kvarterslokalen

Som det tidigare informerats om har nu föreningen tillgång till en egen hjärtstartare som återfinns på väggen innanför ytterdörren i kvarterslokalen. Instruktioner för användningen finns på svenska och engelska och förmedlas genom en högtalare vid användning. Standard-läget är för vuxna men det finns även inställningar för barn. Nedan finns en instruktionsfilm för att kunna förbereda sig på tillvägagångssättet innan användning.

Styrelsen informerar 20/3

Information till boende från styrelsemötet 19/20

  • Hjärtstartaren är inköpt och ska placeras innanför ytterdörren på kvarterslokalen. Mer information om denna kommer publiceras på hemsidan och på Mitt boende-appen när den är monterad.
  • I veckan kommer skyddsrummen att inventeras för att säkerställa att de är i i ordning och att alla förnödenheter är på plats.
  • Arbetet med laddstolpar fortgår. Styrelsen arbetar med att ta fram skarpa förslag som föreningen ska bli informerade om innan ett beslut tas.
  • Tele2 kommer att sätta upp en signalförstärkare på Kuratorvägen 48 under våren. Styrelsen har förhandlat fram ett avtal där föreningen erhåller en årlig ersättning för ytan som förstärkaren tar upp.

Nytt bokningssystem för samlingslokal och gästrum!

Styrelsen informerar: Digital bokning av gästrum och kvarterslokal

From 240301 kommer digital bokning av gästrum och kvarterslokal att tillämpas.

De som har bokat manuellt innan 240301 finns inlagda i det nya bokningssystemet.

Alla som vill boka gästrum eller kvarterslokalen behöver ladda ner appen Riksbyggen Mitt Boende, skanna QR-koden nedan för att komma direkt till nedladdning. Vid problem med bokning vänligen kontakta Victor Göransson, Kuratorvägen 48, 073 03 33 217

Boka gästrummet

När du ska boka gästrummet, går du in i appen med bank-id, sök upp ”Gästrum” där du kan se om gästrummet är tillgängligt för bokning.

Använd bokningsschemat och kryssa antalet dagar. Bokningen gäller från kl 12 första dagen till kl 12 dagen efter sista bokningsdagen.
Vid bokningen ska namn på den boende som hyr gästrummet anges

Betalning av gästrummet görs via Swish nr 123 642 75 04 med 200 kr per natt. Ange datum för bokningen och Gästrum vid betalning.

På bokninsdagen (eventuellt dagen innan) kontakta Per, vår vicevärd på tel 070 38 92 320. Han ger dig koden till nyckelgömman vid vicevärdskontoret där du hittar nyckeln. Fullgjord betalning är en förutsättning för att koden ska lämnas ut. 

Du lämnar tillbaka nyckeln i nyckelgömman efter lokalnyttjandet.

Gästrummet ska städas av hyresgästen.

Boka kvarterslokalen

När du ska boka kvarterslokalen går du in i appen med bank-id, sök upp ”Kvarterslokalen” där du kan se om det är tillgängligt för bokning.

Använd bokningsschemat och boka önskad dag. Ange också om möjligt aktuell tid (om ingen tid har angetts är hela dagen bokad) 

Vid bokningen ska namn på den boende som hyr kvarterslokalen anges.

Betalning av kvarterslokalen görs via Swish nr 123 642 75 04 med 100 kr per bokat tillfälle.

På bokningsdagen (eventuellt dagen innan) kontakta Per, vår vicevärd på tel 070 38 92 320. Han ger dig koden till nyckelgömman vid vicevärdskontoret där du hittar nyckeln. Fullgjord betalning är en förutsättning för att koden ska lämnas ut. 

Du lämnar tillbaka nyckeln i nyckelgömman efter lokalnyttjandet.

Kvarterslokalen ska städas av hyresgästen.  Om lokalen inte är uthyrd dagen efter kan städning få ske till kl 12 den dagen

Övrigt

Målet är att samtliga av föreningens gemensamma lokaler ska kunna bokas via appen. För att provköra systemet är det enbart kvarterslokalen och gästrummet som kan bokas i början. Det finns flera användbara funktioner i appen som också kommer nyttjas av styrelsen. Som att kunna skicka meddelanden till styrelsen samt vicevärden, dela information som kan vara av nytta för andra boende i föreningen etc.

Styrelsen informerar 7/2-24

Efter önskemål så kommer styrelsen efter varje styrelsemöte publicera de uppgifter/åtgärder som är beslutade kring som är av intresse för de boende i föreningen. Denna information finns endast tillgängligt på hemsidan och kommer inte att anslås i trapphusen.

  • Taket på samlingslokalen är bytt på grund av ålder samt begynnande vattenskada. Arbetet är slutfört i början på Februari -24.
  • Styrelsen har beslutat att köpa in en hjärtstartare till föreningen. Denna kommer placeras i samlingslokalen, mer info om detta senare.
  • De tre skadade/sjuka tallarna på norra sidan om föreningslokalen kommer att tas ned under våren. Detta för att undvika spridning av sjukdom till övriga tallar samt undvika skador.
  • Styrelsen har under längre tid arbetat för att få till digitala bokningsmöjligheter för våra gemensamma resurser (gästrum, samlingslokal, gym, bastu och tvättstuga). Vi kommer nu kunna successivt börja övergå till digital bokning via Riksbyggens app Min bostad. Först kommer gästrummet och samlingslokalen börja använda detta för att testa systemet och sedan kommer resterande resurser att läggas till. Mer info kommer om detta via anslag och hemsidan.
  • Skyddsrummen kommer under våren gås igenom av sakkunnig för att säkerställa att vi är förberedda för att ställa i ordning dem vid behov.
  • Snöhögen vid vändplanen ska börjas att fraktas bort. Då vi betalar ett timpris för detta har vi valt att börja med att ta bort cirka halva högen först för att säkerställa att vi har plats för kommande snöfall under vintern.

//Styrelsen