Minnesord för Urban

URBAN KUMLIN 1956 – 2023


Vår ordförande i bostadsrättsföreningen Kuratorn Urban Kumlin har avlidit.
Urban flyttade in i området i mitten av 1990-talet. Redan 1999 utsågs han till ordförande i
föreningen och det har han varit ända fram till sin bortgång.
Urban har gjort många avtryck i föreningen. Han har med frenesi tagit sig an många stora
projekt. Här kan vi nämna några som har påverkat oss mycket i föreningen

 • Han gjorde om lånebilden – oftast från bundna till rörliga lån, han tog diskussioner med
  låneinstituten för att få så bra villkor som möjligt och han har på senare år propagerat för att vi ska amortera stort på lånen. Allt detta har gett föreningen bra förutsättningar vid olika tidpunkter
 • Han drev på för att vår trädgård verkligen skulle bli den oas som vi nu i många år har fått njuta av
 • Hans engagemang gjorde att föreningen drev en talan om att skogsområdet öster om
  Kuratorvägen inte skulle få bebyggas med 270 lägenheter. Vid det tillfället fick föreningen rätt när ärendet överklagades till regeringen!
  Föreningen har också påverkat exploateringen av Lill-Jansskogen. Vi är övertygade om att
  föreningens synpunkter i ärendet påverkade beslutet i positiv riktning.
 • Vid renoveringen av trapphus i alla höghus var det mycket angeläget för Urban att använda
  material som var hållbara över tid och också inhemska (t ex bergarter från Norr- och
  Västerbotten). Vid den här tiden installerades ledbelysning på alla våningsplan, fast det var så nytt att man knappt hade hört talas om sådant.
 • Utifrån hans profession har det också varit viktigt för honom att vi skulle ha de bästa filtren i vår ventilation för att vi skulle ha det bästa inomhusklimatet.
 • Efter Urbans 24 år som ordförande har vi idag i princip samma månadsavgift än när han
  tillträdde.
 • 2018 firade föreningen 30 år med blåsorkester, utställning av tidigare våningskonst, tipsrunda om föreningen och tårta till alla, Förslaget var förstås Urbans!

Efter att ha kamperat med Urban i brf Kuratorns styrelse under många år känner vi nu att vi är tacksamma över att ha fått vara med och driva frågor tillsammans med Urban som på alla sätt har låtit hela styrelsen vara med i jobbet.
Urban har genomgått flera operationer och tagit aktiv del i vilken behandling som borde vara den bästa i hans situation.. Han har hela tiden varit positiv och sett nya möjligheter som skulle kunna gagna hans hälsa.


Vi saknar dig!
Eva och Karin
styrelsekollegor till Urban