Nyckel elcentral

På varje våningsplan finns ett skåp där elmätaren för respektive lägenhet sitter. Lägenhetsnumret återfinns på elmätaren. För lägenheterna på bottenplan finns detta skåp en våning upp. Nyckeln till elskåpet följer med lägenheten och är märkt med ”El”. Om elnätet i lägenheten blir överbelastat kan man behöva byta propp som sitter i detta skåp.