Renovering

Ombyggnationer av bostadsrätten

Förändringar av större dignitet kräver tillstånd från bostadsrättsföreningens styrelse och vissa fall även bygganmälan eller bygglov från kommunen.

Enligt lagstiftningen är det inte alla åtgärder som kräver tillstånd utan det står att bostadsrättshavaren inte får utföra väsentliga förändringar utan styrelsens godkännande, vilket innefattar åtgärder i lägenheten som ingrepp i en bärande konstruktion, ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, eller vatten, eller annan väsentlig förändring av lägenheten.

Badrumsrenovering

Styrelsen ska informeras vid en badrumsrenovering. Golvbrunnen ska då även bytas och genom att lämna in en kopia av fakturan erhålls en ersättning från föreningen på 6000 kr/golvbrunn.

Köksfläkt

Föreningens ventilationssystem är anpassat för så kallad alliancefläktar. Vill man byta ut sin köksfläkt måste man välja en alliancefläkt anpassad för lägenhet.

Inglasning av balkong

Inglasning av en balkong är bygglovspliktigt. Ett bygglov är giltigt i 5 år. Föreningen har en policy för inglasning, som innebär att de boende ska informera styrelsen om att de vill göra en inglasning och också vilket utförande de har tänkt sig. Inglasningen ska göras fackmannamässigt och harmonisera med fasad och tidigare inglasningar. Ett avtal ska samtidigt tecknas med föreningen angående underhållsansvar.

Enklare åtgärder som avser planteringar mm

Enklare åtgärder som avser planteringarna mm i vår utemiljö och som lägenhetsinnehavarna har önskemål om hanteras av Eva Henriksson, i samråd med styrelsen vid behov.