Anmäl namnändring

En ny ägare av en lägenhet ska snarast anmäla vilket/vilka namn som ska stå på dörren, trapphustavlan och på brevlådan till HSB-Service.

HSB-Service vill ha följande uppgifter:

Lägenhetens adress, lägenhetsnummer, namnuppgifter, datum för inflyttning