Sophantering

Vi är ganska duktiga på sopsortering i vår förening. Vi har det förhållandevis snyggt i soprummet. Vi har minskat antalet gröna och bruna sopkärl under hösten från tio till åtta, vilket minskar de fasta kostnaderna. Vi har fått bra ”betyg” när Umeva har varit här och kollat hur vi sorterar våra sopor.

Men ingenting är så bra så att det inte går att förbättra. För närvarande betalar vi 1,35 kr för varje kilo hushållssopor. Vi betalar ingenting för matavfallet som läggs i de bruna kärlen och det kostar oss än så länge ingenting att lämna, plast-, metall- och pappersförpackningar samt tidningar i behållarna (återvinningsstationen) vid infarten till Kuratorvägen.

För att vi ska klara sophanteringen på ett bra sätt gäller dessa förhållningsregler:

  • Knyt ihop soppåsen väl.
  • Fyll inte för mycket i den bruna matavfallspåsen Den ska gå att stänga. Lägg äggkartong eller dagstidning i botten som tar upp det blöta. Det luktar mindre om matavfallet är relativt torrt och påsen är ordentligt tillsluten
  • Ställ inga sopor utanför lägenhetsdörren eller på annan gemensam plats! Om det ”olyckas” och sopor ramlar ut på golvet eller ute på gården – ta reda på dem! Om det blir fläckar inne – torka upp!
  • Vi har varit duktiga med att sortera och lämna förpackningar av metall, papper, plast och glas samt tidningar och batteriertill återvinningsstationen (vid Kuratorvägens början). Det måste vi fortsätta med! Den som ännu inte har kommit igång med den sorteringen bör göra det.
  • Som alla vet är det bara hushållssopor som ska lämnas i soprummet. Alla andra slags sopor (t ex byggavfall, trädgårdsavfall, vitvaror, elektriska prylar och annat miljöfarligt avfall) ska av lägenhetsinnehavaren lämnas till återvinningscentralen på Gimonäs. Grovsopor (större sopor) ska också forslas till Gimonäs. Glödlampor, lågenergilampor och lysrör kan lämnas i sophuset i behållare som finns uppsatta.