Sophantering

I föreningens soprum finns kärl för hushållssopor, matavfall (i bruna papperspåsar), glödlampor och lysrör. Utöver detta får inget annat lämnas i soprummet.

Vid Kuratorvägen finns en återvinningsstation med kärl för tidningar, pappersförpackningar, plastförpackningar, metallförpackningar, färgat och ofärgat glas, samt batterier.

Övriga sopor lämnas kostnadsfritt in vid Gimonäs återvinningscentral.

Det gynnar både miljön och föreningens ekonomi om soporna sorteras. Föreningen betalar kilopris för det hushållsavfall som lämnas i föreningens soprum, samt för det antal kärl vi behöver ha. Däremot betalar vi inget för det matavfall som slängs i det bruna papperspåsarna eller för det avfall vi sorterar i återvinningskärlen vid Kuratorvägen.

För att vi ska klara sophanteringen på ett bra sätt gäller dessa förhållningsregler:

  • Knyt ihop soppåsen väl.
  • Fyll inte för mycket i den bruna matavfallspåsen Den ska gå att stänga. Lägg äggkartong eller dagstidning i botten som tar upp det blöta. Det luktar mindre om matavfallet är relativt torrt och påsen är ordentligt tillsluten
  • Ställ inga sopor utanför lägenhetsdörren eller på annan gemensam plats! Om det ”olyckas” och sopor ramlar ut på golvet eller ute på gården – ta reda på dem! Om det blir fläckar inne – torka upp!
  • Som alla vet är det bara hushållssopor som ska lämnas i soprummet. Alla andra slags sopor (t ex byggavfall, trädgårdsavfall, vitvaror, elektriska prylar och annat miljöfarligt avfall) ska av lägenhetsinnehavaren lämnas till återvinningscentralen på Gimonäs. Grovsopor (större sopor) ska också forslas till Gimonäs. Glödlampor, lågenergilampor och lysrör kan lämnas i sophuset i behållare som finns uppsatta.