Rökning

Rökning – riktlinjer för Brf Kuratorn

Antagna av styrelsen 20071115. Det följer av Bostadsrättslagen (1991:614) § 9 att bostadsrättsinnehavare inte får utsätta grannar för störningar som är hälsoskadliga eller som avsevärt stör deras boendemiljö. Av § 18 följer att nyttjanderätten till en bostadsrätt kan förverkas om bostadsrättsinnehavaren trots tillsägelse fortsätter utsätta sina grannar för sådana störningar. Passiv rökning är källa till såväl allvarlig sjukdom som obehag bland de grannar som utsätts och det åligger den som röker att se till att det inte stör dennes grannar. Rökning på balkong och i närheten av byggnader är således endast tillåtet under förutsättning att det inte stör övriga boende. Rökning är helt förbjudet i gemensamma utrymmen, som trapphus, hiss, soprum, förråd, garage och tvättstuga.