Internet

Internetleverantör är A3 (tidigare Alltele). Varje lägenhet är uppkopplad med en fiber som går till en central switch. För att kunna utnyttja uppkopplingen måste man har en mediekonverterare. Denna tillhandahålls av Brf Kuratorn genom it-ansvarige. Datorn (eller routern) kopplas till port 1 (den rödmarkerade) på mediekonverteraren. Hastigheten är för närvarande 1Gbit/s.

Vår leverantör har också en epostserver som tillhandahåller epostadresser under domänen @kuratorn.se. Kontoinställningarna (serveradress, port, säkerhetsnivå m.m.) finns beskrivna under läsamailen.nu. Man kan också använda webläsaren genom att gå in på webmail.a3mail.se. Den som vill ha en ny epostadress kan höra av sig till it-ansvarige.

Brf Kuratorn tar inte ut någon extra månadsavgift för boende som använder internetuppkopplingen.