Internet och TV

Internet

Internetleverantör är A3. Varje lägenhet är uppkopplad med en fiber som går till en central switch. För att kunna utnyttja uppkopplingen måste man ha en mediekonverterare. Denna tillhandahålls av Brf Kuratorn genom it-ansvarige. Datorn (eller routern) kopplas till port 1 (den rödmarkerade) på mediekonverteraren. Hastigheten är för närvarande 1Gbit/s.

Vår leverantör har också en e-postserver som tillhandahåller e-postadresser under domänen @kuratorn.se. Kontoinställningarna (serveradress, port, säkerhetsnivå m.m.) finns beskrivna under läsamailen.nu. Man kan också använda webläsaren genom att gå in på webmail.a3mail.se. Den som vill ha en e-postadress kan höra av sig till it-ansvarige på itansvarig@kuratorn.se

Kabel-TV

Vår leverantör är ComHem.