Kvarterslokal

Kvarterslokalen finns i kvartershuset. Den är utrustad med bord och stolar, samt ett kök med servis, termos och kaffekokare. I anslutning till lokalen finns kapprum och toalett. Lokalen kan disponeras av medlemmarna för privata fester, barnkalas och liknande. Preliminär bokning av kvarterslokalen görs på listan utanför vicevärdens kontor. Nyckeln hämtas hos vicevärden på onsdagar kl 16.00-18.00, jämna veckor. Hyran är 100 kr samt en depositionsavgift på 200 kr, som återfås efter besiktningen vid återlämnandet av nyckeln.

Regler för nyttjandet av kvarterslokalen

Läs igenom reglerna innan du bokar lokalen. Genom att boka kvarterslokalen bekräftar du att du känner till reglerna kring bokningen och nyttjandet av lokalen.

 • Vem får hyra? Lägenhetsinnehavare eller andrahandshyresgäster. Den som bokar ska bo här och delta i aktiviteten. Tänk på att det är den som står för bokningen som ansvarar för att reglerna följs, samt att städning utförs riktigt.
 • Bokning sker på listan utanför vicevärdskontoret, skriv för- och efternamn, adress samt lägenhetsnummer
 • Kostnaden är 100 kr/tillfälle och pengarna lämnas till vicevärden eller i brevlådan utanför vicevärdskontoret
 • Ta kontakt med vicevärden för att få tillgång till nyckeln till lokalen
 • Det är viktigt att de som bor i föreningen inte störs vid nyttjandet av lokalen, visa hänsyn
 • Ordningsregler:
  • Tänk på att eventuell musik hörs ut på gården om man har dörrarna till lokalen öppna
  • Visa hänsyn om ni vistas utomhus
  • Det är inte tillåtet att dricka alkohol eller röka i lekparken
  • Efter kl 22.00 får man inte störa, vill ni vistas i lokalen efter kl 22.00 bör man stänga ytterdörrar och inte spela musik som hörs ut.
  • När kvällens fest är slut får gästerna inte dröja sig kvar och festa vidare på innergården
  • Det är inte tillåtet att nyttja andra utrymmen som korridoren utanför kvarterslokalen, hallen eller tvättstugan som festlokal. Korridor och hall måste även hållas fri från bord/stolar eller annat skrymmande för att kunna fungera som utrymningsväg. Enbart ytterkläder får förvaras i korridoren vid hatthyllorna.
 • Lokalen ska städas och inventarier sätts tillbaka på rätt plats. Närmare instruktioner kring städningen finns på anslagstavlan i kvarterslokalen.
 • Har man vistats utomhus ska även utomhusmiljön städas. Det får inte finnas skräp eller fimpar kvar på maken.
 • Om lokalen inte är uthyrd nästa morgon kan städningen göras fram till kl 11.00 den dagen. Observera att detta INTE gäller om någon annan bokat lokalen dagen efter.
 • Om städningen missköts får den som hyrt lokalen betala för inhyrd städning. Om något som tillhör kvarterslokalen blir förstört, vänligen kontakta vicevärden.
 • Om reglerna för nyttjandet av kvarterslokalen inte följs kan man bli nekad att hyra lokalen

Tack för att du tagit del av reglerna och värnar om trivseln i föreningen!