Styrelsen och funktionärer

Styrelsen

Urban Kumlin, ordförande – urban.kumlin@regionvasterbotten.se
Eva Henriksson, vice ordförande – eva.henriksson@kuratorn.se
Karin Jansson, sekreterare – karin.jansson@kuratorn.se
Mari Berg, ledamot – mari.berg@kuratorn.se
Agneta Andersson, ledamot utsedd av HSB Norrs fullmäktige
Torbjörn Lindqvist, suppleant – torbjorn.lindquist@kuratorn.se
Kristina Westman, suppleant –

För att komma i kontakt med styrelsen:
Lämna skriftligt i vicevärdens brevlåda i kvarterslokalen eller ring 070 389 23 20

Revisorer

Lars Palmér, revisor
Sofie Jakobsson, revisorssuppleant

Valberedning

Mona Karlsson, sammankallande
Lena Emanuelsson
Tommy Nordbrandt

Fritidskommitté

Karin Jansson, sammankallande
Gunilla Arnberg
Inger Palmér
Ingrid Öhgren
Lars Palmér
Lena Emanuelsson
Mari Weidenstolpe
Maria Jonsson
Mona Karlsson
Torbjörn Lindquist
Ulrika Toresson

IT-kommitté

Mikael Andersson – itansvarig@kuratorn.se
Andreas Ställberg
Simon Sprogøe-Jakobsen

Vice värd

Per Hedman, 070 389 23 20