Styrelsen

Urban Kumlin, ordförande – urban.kumlin@regionvasterbotten.se
Eva Henriksson, vice ordförande – eva.henriksson@kuratorn.se
Karin Jansson, sekreterare – karin.jansson@kuratorn.se
Mari Berg, ledamot – mari.berg@kuratorn.se

Agneta Andersson, ledamot utsedd av HSB Norrs fullmäktige
Torbjörn Lindqvist, suppleant – torbjorn.lindquist@kuratorn.se
Jörgen Carlsson, suppleant – jorgen861@gmail.com