Fastighetsservice

Fastighets- och lägenhetsskötsel ombesörjs av HSB Fastighetsservice. Felanmälan och upplysningar angående löpande fastighetsskötsel görs till HSB’s kontor. Vid behov av hjälp efter kontorstid ring till Securitas. Vid övriga ärenden kan du vända dig till vicevärden Per Hedman. Han finns på vicevärdsexpeditionen i kvartershuset onsdagar jämna veckor kl 16.00-18.00.

Felanmälan:
Kontakt HSB Umeå
Vicevärden Per Hedman
070-3892320