Besöksparkering

Det finns 10 parkeringsplatser för besökande och varje lägenhet har 2 parkeringstillstånd. Parkeringstillståndet placeras väl synligt i framrutan. Besöksparkeringen får inte användas av de boendes egna fordon.

Skylten ”P” betyder parkering måndag till fredag högst 24 timmar. På dag före helgdag och helgdag finns ingen 24-timmarsbegränsning. Securitas Sverige AB har Brf Kuratorns uppdrag att kontrollera att bestämmelserna följs.