Tubsystem

På insidan av lägenhetsdörren finns en tub med en kedja, i vilken man hänger en extranyckel.

Tubsystemet innebär till skillnad från systemet med huvudnyckel, att ingen kan komma in i lägenheten om man inte själv har valt att placera en extranyckel i tuben.

Om föreningen behöver utföra något underhåll, som spolning av avloppsstammar eller obligatorisk ventilationskontroll, får lägenhetsinnehavaren information om detta och kan då placera en nyckel i tuben ifall man inte själv är hemma och kan öppna.

Styrelsen rekommenderar att man alltid förvarar en nyckel i tuben.