Nytt bokningssystem för samlingslokal och gästrum!

Styrelsen informerar: Digital bokning av gästrum och kvarterslokal

From 240301 kommer digital bokning av gästrum och kvarterslokal att tillämpas.

De som har bokat manuellt innan 240301 finns inlagda i det nya bokningssystemet.

Alla som vill boka gästrum eller kvarterslokalen behöver ladda ner appen Riksbyggen Mitt Boende, skanna QR-koden nedan för att komma direkt till nedladdning. Vid problem med bokning vänligen kontakta Victor Göransson, Kuratorvägen 48, 073 03 33 217

Boka gästrummet

När du ska boka gästrummet, går du in i appen med bank-id, sök upp ”Gästrum” där du kan se om gästrummet är tillgängligt för bokning.

Använd bokningsschemat och kryssa antalet dagar. Bokningen gäller från kl 12 första dagen till kl 12 dagen efter sista bokningsdagen.
Vid bokningen ska namn på den boende som hyr gästrummet anges

Betalning av gästrummet görs via Swish nr 123 642 75 04 med 200 kr per natt. Ange datum för bokningen och Gästrum vid betalning.

På bokninsdagen (eventuellt dagen innan) kontakta Per, vår vicevärd på tel 070 38 92 320. Han ger dig koden till nyckelgömman vid vicevärdskontoret där du hittar nyckeln. Fullgjord betalning är en förutsättning för att koden ska lämnas ut. 

Du lämnar tillbaka nyckeln i nyckelgömman efter lokalnyttjandet.

Gästrummet ska städas av hyresgästen.

Boka kvarterslokalen

När du ska boka kvarterslokalen går du in i appen med bank-id, sök upp ”Kvarterslokalen” där du kan se om det är tillgängligt för bokning.

Använd bokningsschemat och boka önskad dag. Ange också om möjligt aktuell tid (om ingen tid har angetts är hela dagen bokad) 

Vid bokningen ska namn på den boende som hyr kvarterslokalen anges.

Betalning av kvarterslokalen görs via Swish nr 123 642 75 04 med 100 kr per bokat tillfälle.

På bokningsdagen (eventuellt dagen innan) kontakta Per, vår vicevärd på tel 070 38 92 320. Han ger dig koden till nyckelgömman vid vicevärdskontoret där du hittar nyckeln. Fullgjord betalning är en förutsättning för att koden ska lämnas ut. 

Du lämnar tillbaka nyckeln i nyckelgömman efter lokalnyttjandet.

Kvarterslokalen ska städas av hyresgästen.  Om lokalen inte är uthyrd dagen efter kan städning få ske till kl 12 den dagen

Övrigt

Målet är att samtliga av föreningens gemensamma lokaler ska kunna bokas via appen. För att provköra systemet är det enbart kvarterslokalen och gästrummet som kan bokas i början. Det finns flera användbara funktioner i appen som också kommer nyttjas av styrelsen. Som att kunna skicka meddelanden till styrelsen samt vicevärden, dela information som kan vara av nytta för andra boende i föreningen etc.