Styrelsen informerar 20/3

Information till boende från styrelsemötet 19/20

  • Hjärtstartaren är inköpt och ska placeras innanför ytterdörren på kvarterslokalen. Mer information om denna kommer publiceras på hemsidan och på Mitt boende-appen när den är monterad.
  • I veckan kommer skyddsrummen att inventeras för att säkerställa att de är i i ordning och att alla förnödenheter är på plats.
  • Arbetet med laddstolpar fortgår. Styrelsen arbetar med att ta fram skarpa förslag som föreningen ska bli informerade om innan ett beslut tas.
  • Tele2 kommer att sätta upp en signalförstärkare på Kuratorvägen 48 under våren. Styrelsen har förhandlat fram ett avtal där föreningen erhåller en årlig ersättning för ytan som förstärkaren tar upp.