Brandsäkerhet – håll trapphusen fria

Styrelsen vill påminna om att trapphusen ska hållas fria för att underlätta utrymning vid brand. Förvaring av lösa föremål ska ske i delade eller egna förråd/lägenhet.

Läs mer om brandsäkerhet i trapphus på MSB:s hemsida.

Vid frågor kontakta vicevärd Per Hedman 0703892320