Träningslokal i vår bostadsrättförening!

För något år sedan började några fundera på om vi inte skulle kunna ordna med en träningslokal i vår bostadsrättsförening, trots att vi har IKSU så nära.
För ett år sedan sändes en enkät ut inom vår förening, och det visade sig att förvånansvärt många av dem som svarade önskade att en sådan lokal skulle tillskapas. Vid vårt senaste årsmöte i våras kom sedan en motion angående detta, och årsmötet ställde sig positiv till frågan. Styrelsen tillsatte en arbetsgrupp som under sensommaren och hösten har funderat vidare på hur en sådan lokal skulle kunna inrättas. Styrelsen har vid två tillfällen under hösten fattat beslut utifrån arbetsgruppens förslag, och nu är det klart
att restaurering av den tidigare hobbylokalen på Kuratorvägen 48 har påbörjats. De som har behov av hobbylokal för andra aktiviteter kommer att erbjudas möjlighet till detta i hobbylokalen på Kuratorvägen 28. Den nya träningslokalen på Kuratorvägen 48 kommer därefter att kunna tas i bruk, sannolikt under januari månad. Mer information om detta får vi återkomma till!

Vänligen,

Styrelsen