Lägenhetsavgifter 2023

Under styrelsemötet den 8 november beslutade styrelsen att inte höja lägenhetsavgiften inför år 2023, avgifterna ligger alltså kvar på samma nivå som innan. Beslutet görs med grund i en fortsatt stabil ekonomi i föreningen, trots det oroliga läget i omvärlden. Vänligen kontakta någon i styrelsen vid eventuella frågor.
Med vänlig hälsning,
Styrelsen